Kolumny Architektoniczne

Kolumny architektoniczne betonowe wykonujemy we wszystkich porządkach architektonicznych począwszy od kolumn doryckich poprzez toskańskie, jońskie, korynckie i kompozytowe. Cechy naszych kolumn

Dysponujemy kilkudziesięcioma rodzajami średnic i wysokości kolumn o trzonach stożkowych, eliptycznych, beczułkowatych oraz żłobkowanych prostych i eliptycznych.

Produkowane przez firmę trzony kolumn są elementem jednolitym co zapobiega pęknięciom i zarysowaniom, powstającym przy trzonach kolumn składających się z wielu części.

Produkujemy również kolumny gipsowe z gipsu ceramicznego.

Realizujemy również indywidualne zamówienia klientów.

Wykonujemy kolumny betonowe (żelbetowe) z kruszywa płukanego frakcji od 0 do 2 mm (kategorii Gf 85) i od 2 mm do 8 mm (20 PN-86/B-06712) na bazie cementu portlandzkiego CEM II/A-LL42,5R, plastyfikatorów firmy SiKA (ViscoCrete 20 HE i ViscoCrete 20 Gold), mikrozbrojeń w postaci włókien polipropylenowych oraz stali żebrowanej (A-IIIN) o śr. od 6 mm do 16 mm.
Na kolumny betonowe wystawiamy świadectwa zgodności według przygotowanej recepty laboratoryjnej na beton C 30/37 i C 35/45.

Laboratoryjna kontrola jakości betonu pozwoliła nam na uzyskanie wysokich wytrzymałości początkowych i końcowych.
Wytrzymałość betonu po 2 dniach 32,5 MPa
Wytrzymałość betonu po 7 dniach 45,2 MPa
Wytrzymałość betonu po 28 dniach 58,4 MPa.

Koszt wypożyczenia formy na kolumnę od 500 zł.
Ceny kolumny pustej składanej z segmentów od 600 zł.
Ceny kolumn żelbetowych monolitycznych od 1200 zł.

 

Kolumna nr 1
Wys: od 1,8 do 3 m.

Kolumna nr 2
Wys: od 2,5 do 3,6 m.

Kolumna nr 19
Wys: od do m.

Kolumna nr 18
Wys: brak danych

Kolumna nr 17
Wys: brak danych

Kolumna nr 16
Wys: od 1,8 do 3,6 m.

Kolumna nr 15
Wys: od 2,5 do 4 m.

Kolumna nr 14
Wys: od 2 do 3 m.

Kolumna nr 13
Wys: od 2 do 3 m.

Kolumna nr 12
Wys: od 2,5 do 3,5 m.

Kolumna nr 11
Wys: od 2 do 3,5 m.

Kolumna nr 10
Wys: od 2,5 do 3,5 m.

Kolumna nr 9
Wys: od 2,5 do 3,5 m.

Kolumna nr 8
Wys: od 4 do 8 m.

Kolumna nr 7
Wys: od 2,80 do 3,80 m.

Kolumna nr 6
Wys: od 2 do 3,5 m.

Kolumna nr 5
Wys: od 2,5 do 3,6 m.

Kolumna nr 4
Wys: od 4,5 do 6,5 m.

Kolumna nr 3
Wys: od 4,5 do 6,5 m.

Kolumna nr 20
Wys: 8 m.

Kolumna nr 22
Wys:

Kolumna nr 21
Wys:

Kolumna nr 23

Kolumna nr 24

Kolumna nr 25

Kolumna nr 26